ProjektyPunktem wyjścia do wykonania projektu terenu zieleni jest przeprowadzenie wizji lokalnej, popartej wywiadem z inwestorem.
Na tym etapie rozpoczynają się pierwsze prace studyjne, w trakcie których zaczyna powstawać ogólny zarys całego założenia.
W miarę postępu prac projekt uszczegóławiamy, konsultując wszystko z inwestorem, proponujemy dobór materiałów, roślin, rozplanowujemy system nawadniania, oświetlenie.
Równolegle powstaje też projekt elementów małej architektury, jeżeli takie mają zaistnieć.
Wszystkie nasze projekty realizowane są indywidualnie pod potrzeby i oczekiwania inwestora.