Nasza firma istnieje od 1993 roku.
Główny obszar naszych działań stanowi województwo pomorskie.
Współpracujemy jednak również z podmiotami znajdującymi się poza rejonem naszego województwa.

Oferowane przez nas usługi to :• Projektowanie i zakładanie terenow zieleni ( ogrodów przydomowych, łąk kwiatowych, parków, skwerów, zieleńców, zieleni osiedlowej, miejskiej, tzw zielonych dachów)
• Projektowanie, zakładanie i pielęgnacja trawników
• Pielęgnacja terenów zieleni
• Projektowanie, zakładanie i konserwacja systemów nawadniania
• Projektowanie, zakładanie i konserwacja oczek wodnych, kaskad, fontann i stawów kąpielowych
• Projektowanie i wykonawstwo nawierzchni brukowych
• Projektowanie i wykonawstwo małej architektury ogrodowej
• Oświetlenie ogrodów i balkonów
• Aranżacja zieleni tarasów i balkonów
• Sporządzanie inwentaryzacji zieleni
• Rewaloryzacja założeń parkowo-ogrodowych

W naszym zespole pracują ludzie kreatywni i twórczy, wykonywający swoją pracę z pasją
Projektowane i wykonywane przez nas prace są cenione za oryginalność, zmysł plastyczny oraz zgodność z oczekiwaniami inwestorów.